Start_DK / Produkter / Alt i Køl og Frys / -190°C fryser
 
 

Custom Biogenic System - CBS fra USA

I CBS Isothermalfrysar opbevares alt i -190°C uden kontakt med kontakt med LN2. Dette inovative og patenterede design sikrer en temperatur på -190°C både i toppen, midten samt bunden af beholderen og forhindrer krydskontamination, ved det at prøverne ikke er i kontakt med det flydende kvælstof. Brugeren undgår og stænk af kvælstof se yderligere detaljer neden for:
• Medical Device Directive 93/42/EEC: 1993 Class IIA
• Vælg mellem 4 modeller med en kapacitet fra mellem 9,100 og 46,500 2ml rør.
• Fryserne leveres som standard med en CBS 2300 kontrolenhed. Den kontrollerer påfyldning af kvælstof i indstillede niveauer og sikrer enkel anvendelse.
• Stort udvalg af forskellige slags opbevarings racks.

Bagrund

Nedkøling og indfrysning af biologisk materiale er en kompleks proces, hvor flere kemiske og fysiologiske trin passeres. Selv om biologisk materiale kan opbevares under forskellige forhold er lavtemperaturs opbevaring (kryotemperaturer) den eneste metode som minimerer at prøvematerialet ændrer sig.

Hvis vi kigger på livstiden kan det generelt siges at halveringstiden går fra:
1 dag ved 0°C, til
16 dage ved –40°C,
128 dage ved –70°C til
ubestemt tid ved –200°C.

Den vigtigste del ved lav temperaturs opbevaring af biologisk materiale er at opbevaringen sker så langt fra krystalliserings temperaturen som muligt. Som et eksempel kan man nævne at den kritiske temperatur for levende celler er lavere end -130°C ved det at stabilitet ikke kan opnås hvis opbevaringen foregår ved varmere temperaturer. For højere sikkerhed skal levende celler opbevares i flydende kvælstof (LN2) temperaturer, omkring 190°C, for at have en tilfredsstillende sikkerheds buffer på 60°C fra den kritiske temperatur.

Ind til for nyligt har denne sikkerhedsbuffer kun kunnet opnås ved opbevaring direkte i LN2. Dog findes der jo så en del risiko ved opbevaring direkte i i LN2.

Risiko ved at opbevare direkt i LN2

Krydskontaminering

Der har været indrapporteret forekomster af kontaminering imellem prøver der har været opbevaret direkte i LN2.

Lækage LN2 i rør

Trods at plastik rør er blevet moderniseret og har minimeret risiko for eksplosion under udtagelse fra tank kan det stadig ikke udelukkes at kunne ske.

Sikkerhed

Racks fyldt med LN2 bliver vældigt tunge at løfte og skal drænes for kvælstof inden prøverne kan tages ud. Dette kan udsætte personerne der arbejder med dette for stænk.

Alternativt?

Som alternativ til at sænke prøverne ned i LN2 kan  man opbevare prøverne i  LN2-gasfase og mekaniske -150°C frysere anvendes..
Til trods for at den negative effekt med håndteringen af flydende LN2 er forsvundet har man dog stadig problemet med temperaturbufferen (langt fra -190°C). Foruden dette er det meget svært i begge disse alternativer at opnå en temperatur på -150°C.

Løsningen

Løsningen i dag og i fremtiden er Custom Biogenic Systems Isothermalfryser hvor opbevaringen sker i -190°C uden nogen som helst kontakt med LN2.
Dette innovative og patenterede design giver garanti for en temperatur på -190°C området både i toppen, midten samt bunden af beholderen uden at prøverne har nogen kontakt med den flydende kvælstof.
Dette opnås gennem at Isothermalfryserne har flydende kvælstof i en kappe som omslutter kammaret og når temperaturen er stabiliseret er der ingen gradient i niveauerne af LN2 i kappen. Gasfasen af flydende kvælstof kommer ind i kammeret via ventiler ved låget. Dette gør at temperaturgradienten mellem toppen og bunden kan holdes minimal.
I kappen opbygges en buffer af LN2. Denne buffer gør at temperaturer på lavere end -170ºC kan garanteres i flere døgn ved et eventuelt driftsstop. En back up beholder sørger for at kappen altid er fyldt.
Med Isothermalfryserne minimerer man rissikoen for krydskontaminering, eliminerer at prøverne og personalet udsættes for LN2 samt at man skaber den vigtige temperatur buffer mellem opbevaringstemperaturen og den kritiske krystaliseringstemperatur som tidligere kun kunne opnås ved at sænke prøverne ned i flydende i LN2.

Specifikationer

Model

Enhed

V1500

V3000

V5000

V5000EH

LN2 kapacitet

liter

30

70

93

140

Statisk afdampning

liter/dag

5

9

11

11

Statisk holdbarhed

dage

6

8

8

12

Udvendige dimen., BxDxH

mm

660x939x1143

939x1219x1206

1219x1371x1320

1219x1371x1473

Indvendig anvendelig højde

mm

736

736

736

864

Vægt, tom

kg

148

272

425

453

Vægt, LN2 fyldt kappe

kg

174

327

500

566

Kapacitet, 2 ml rør, max

Stk.

9100

22100

40300

46500

Kapacitet, 50 ml blodpose, max

Stk.

434

1120

1936

2208

 

 

Sammenligning mellem CBS Isothermalfryser, LN2 beholder og mekanisk fryser

(fordele +, ulemper -)

Isothermalfryser
CBS

LN2 beholder

Mekaniske frysere
(-152ºC)

Kontaminations risko

+

-

+

Sikkerhed

+

-

+

Temperaturhomogenitet i hele kammeret

+

-

-

Garanteret lavere end -170ºC

+

-

-

Servicepris / Tilgængelighed

+

+

-

Lydniveau

+

+

-

Varmeafgivelse

+

+

-

Pladsbehov

+

+

-

Lille miljøpåvirkning

+

+

-

 

 

Opbevaringssystemer til CBS Isothermalfryser - 190°C

 

 

 

Opbevaring af blodposer

Opbevaring af rør i æsker

 

IVF – Opbevaring af strå

 Se brochure for beskrivelse

 

 
 
 

Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk