Start_DK / Produkter / Bioteknologi / Pladelæsere / Kombinationslæsere
 
 

KOMBINATIONSLÄSARE FÖR MIKROTITERPLATTOR

 

Fluoroskan Ascent FL
Fluoroskan Ascent FL

Appliskan
Varioskan Flash

Läsare som kan göra flera applikationer är ibland att föredra om man har flera användare med olika applikationer på laboratoriet.

 

Fluoroskan Ascent FL

Fluorescens och luminiscensläsare för mikrotiterplattor.

Denna kombinationsläsare använder inga fibrer som minskar ned känsligheten. Detta ger hög känslighet. Filterbaserad för upp till 8 excitationsfiter och 8 emissionsfilter samtidigt. Läser excitation från 320 – 700nm samt emission från 360 – 800nm. Läser 1 – 384 hålsplattor samt Terasaki och PCR plattor. Topp och bottenläsning.  Inbyggd inkubering samt orbital skakning. Upp till tre dispensorer kan installeras för snabb och precis dispensering av reagenser.

Våglängdsområde Fluorescens:

Emission 380-700nn, Excitation 360-670nn (Option finns för 360-800nn)

Luminiscens:

Avläsningsområde 270-670nn, Teoretisk känslighet 5fmol/ATP/brunn (typiskt) ATP kit.

 

18-5210450 Fluoroskan Ascent FL

18-5210460 Fluoroskan Ascent FL med en dispenser

Bottenläsning, Ascent mjukvara samt filterpar EX 355/nm/Em 460nm och Ex 485nm/Em 538nm ingår.

 

 

Varioskan Flash

Absorbans, fluorescens samt luminiscensläsare för mikrotiterplattor.

Läsare som inte behöver några filter. En av de kraftfullaste monokromatorläsarna på marknaden. Har fyra monokromatorer för att få hög noggrannhet och känslighet. Läser 6 – 384 håls plattor (även 1536 plattor i fluorescens). Använder kraftfull Xenonlampa. Har inkubering och skakning samt inbyggda dispensorer. Inkubatorn med något högre temperatur på toppen vilket gör att ingen kondens bildas på locket till plattorna. Proverna kan alltså läsas med locket på. Har även bottenläsning som option.

Våglängdsområde Absorbans: 200-1000nn

Linjäritet 0-4 Abs (96-hålsplatta)   0-3 Abs (384-hålsplatta)

Våglängdsområde Fluorescens: Excitation 200-1000nn    Emission 270-840nn

Känslighet:

Fluorescens intensitet toppläsning <0,4 fmol fluorescein/brunn

Fluorescens toppläsning bottenläsning <4 fmolfluorescein/brunn

TRF <120amol Europium/brunn

Våglängdsområde Luminiscens: 360-670nn, spectral scanning 270-840nn

Känslighet <7amol ATP/brunn

 

18-5250030 Varioskan Flash

18-5250040 Varioskan Flash med bottenläsning

SkanIt mjukvara ingår

Optioner

18-5250500 Luminiscensläsning

18-5250510 Dispenser

Upp till tre dispensorer kan installeras på Varioskan Flash. Luminiscensläsning och dispensorer kan efterinstalleras.

.

 
 
 

Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk