Start_DK / Produkter / Inddampning  / Snowstorm
 
 

Snowstorm – Kylblock för syntes

DrySyn Snowstorm erbjuder en attraktiv lösning för lågtemperatur reaktionskemi. Spolningskupolen med kväve/argon förhindrar isbildning runt reaktorerna vid låga omgivande temperaturer. Kontroll Aktiv temperatur från +150°C till -60°C tillåter obevakad drift av upp till 12 flaskor åt gången.

Snowstrom tar upp liten bänkyta och tillåter ökad genomströmning och screening utan att ta upp värdefullt utrymme för t.ex. dragskåp.

                                               

 
Brochure

Snowstorm

 
 

Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk