Start_DK / Produkter / Måleintrumenter / Kuvettelæsere
 
 

Kyvettläsare

 

Optizen POP

Kyvettläsare med stor pekskärm. Enkel att handha. Deuteriumlampa med två års eller 2500 timmars garanti.

 • 190 till 1100 nm
 • 4 USB portar/3 RS-232 portar
 • 2 GB datakapacitet (8 GB som option)
 • Tungsten lampa och deuteriumlampa som ljuskälla

Optizen POP QX

Kyvettläsare för vattenanalyser. Inbyggd programvara för över 150 olika analysmetoder.

 

Tillbehör till kyvettläsarna:

1. Genomströmningskyvett

 • 200-5000µl
 • Kyvetten är på 70µl och 10 mm
 • RS232 port

2. Tempererad kyvett för vattencirkulation -10°C till +80°C.

     

3. Filmhållare, bred typ för upp till 5 mm tjocka filmer.

   

4. Filmhållare celltyp för upp till 2 mm tjocka filter.

5. Rund kyvetthållare. Ena typen 16 mm och den andra 25 mm. För <10 mm höga rör.

6. Hållare för liggande kyvetter. Två typer, 10 till 100 mm och 15 till 100 mm.

 

7. Tempererad kyvett med Peltierkylning

 • +5°C till +85°C
 • Temperaturnoggrannhet ± 0,5°C
 • Temperaturkontroll ±0,1°C

  

8. Hållare för mikrokyvetter

 • <100µl enkel hållare
 • Centrering 15 mm
 • Strållängd 10 mm

    

9. Nanohandler (manuell eller automatisk)

 • Strållängd 0,2 mm
 • dsNA område 2,5 till 6250ng/µl
 • Provvolym 0,7 till 2µl

     

10. Flerkyvettshållare

 • Rund kyvett (Rör diameter 16 till 25 mm) (Rörhöjd 102,5 mm, 16 mm rör)
 • Vanliga kyvetter

  

11. Multikyvetthållare för upp till 8 kyvetter

 • Roterande
 • Standardkyvetter 10 mm

  

 
Brochurer

Optizen POP

 
 

Copyright © 2008 - A/S Ninolab, Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Denmark, Tel: +45-44911007, Fax: +45-44911027, email: info@ninolab.dk
Web Site Contact: webmaster@ninolab.dk