Kalibrering

Kalibrering

Kalibering af et instrument består i at fastsætte afvigelser i måleværdier mellem instrumentet og en sporbar normal.

Justering er at indstille instrumentet så det viser så præcist som muligt. Derefter udføres en kalibrering der fastsætter den resterende afvigelse. Ninolab tilbyder kalibrering af forskellige instrumenter.

Kalibreringen udføres med sporbarhed til danske og internationale normaler. Efter kalibreringen udfærdiges et kalibreringscertifikat der underskrives. Certifikatet indeholder oplysninger om instrumentet, metode, sporbarhed og kalibreringsresultater. Arbejdet indeholder udover kalibrering også en funktionstest samt rengøring af udstyret.