Kvalificering IQ/OQ

Kvalificering:

Installationskvalificering (IQ)

IQ udføres når det købte udstyr har gennemgået FAT (factory acceptens test) og SAT (site acceptans tests), finjusteringen er gjort og man vurderer at udstyret er klar til kvalificering. Man ser hvordan udstyret er installeret med tilslutninger som el, pneumatik, hydraulik, vacuum, gas m.m., den leverede dokumentation såsom reservedelslister, materialecertifikater, konformitetscertifikater osv. IQ er den første udstyrskontrol og beror alene på installationen.

Funktionskvalificering (OQ)

OQ gennemføres når IQ er færdig og rapporteret. Her testes hvordan udstyret praktisk fungerer. Man ser hvordan udstyrets funktioner lever op til de funktionskrav der stilles. OQ er en slags test af funktionen på udstyret.

Ved udformningen af OQ testrapporten skal man beskrive de kritiske komponenter og processens funktion samt endeligt teste udstyrets kravsspecifikationer.