Serviceaftale

Skab tryghed med en serviceaftale

Sporbar kalibrering og vedligeholdelsesservice - nøglen til de sikre måleresultater.

I takt med at mange firmaer og laboratorier kvalitetssikrer deres virksomheder, mærker vi en øget forespørgsel fra kunder på vedligeholdelsesservice og kalibrering.

Mange kunder vælger derfor at tegne en fast serviceaftale, i det Ninolab overtager ansvaret for at det bestilte arbejde bliver udført rettidigt hvert år.

Vi tilbyder forskellige niveauer af serviceaftaler på alle de produkter vi sælger. Servicearbejdet kan udføres hos dig, eller på vort værksted.

Kalibreringen udføres af uddannede teknikere jævnfør producentens anvisninger. De måleinstrumenter der anvendes, er kalibrerede med sporbarhed til nationale og internationale normer.

Efter kalibreringen eller servicen, mmodtager du som kunde et kalibreringscertifikat eller en servicerapport.